Pentru comenzi, consiliere si proiectare ne puteti suna la  Tel. 0766 958 299

SCHIMBARE SEDIU SOCIAL

SCHIMBARE SEDIU SOCIAL Schimbarea sediului social al unei firme se poate face in cadrul aceluiasi judet sau dintr-un judet in altul. Schimbarea sediului social se comunicata si Administratia Finantelor Publice prin depunerea formularului 050. Firmele platitoare de TVA aceasta trebuie sa obtina un nou certificat de inregistrare in scopuri de TVA de la unitatea fiscala de pe raza de competenta a noii adrese.

TARIFE la REGISTRUL COMERTULUI

• 61 lei taxa de publicare in Monitorul Oficial a notificarii privind depunerea Actului Constitutiv Actualizat la registrul comertului;

• 61 sau 122 sau 183 sau 244 sau etc. taxa de publicare in Monitorul Oficial a actului modificator (depinde de nr. de caractere al actului modificator);

TARIFUL NOSTRU
Pentru DETALII, PREȚURI și OFERTE, vă așteptăm în biroul din Mun. Târgu Jiu, Strada Dobrogeanu Gherea, Nr.5, Etaj 1, Birou 5, jud. Gorj sau la numerele de telefon afișate pe site la rubrica CONTACT.


SERVICII OFERITE DE NOI

• completarea cererii catre ANAF;
• redactarea actului constitutiv actualizat;
• redactarea contractului pentru noul sediu social;
• Hotararea AGA
• completarea cererii de inregistrare
• completarea declaratiei model 3;
• intocmirea dosarului;
• consultanta gratuita.

 

 

SCHIMBARE ADMINISTRATOR FIRMA

Administratorul unei firme poate fi persoana fizică sau persoana juridică, asociata sau neasociata in firma, care efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, cu drepturile si restricţiile mentionate în actul constitutiv.

De asemenea, Codul Comercial, Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 republicată şi Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată precizează cele mai importante responsabilităţi ale unei persoane care îndeplineşte această funcţie în cadrul unei firme.

Conform prevederilor legale din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 republicată, administratorii au următoarele obligaţii:

să preia şi să păstreze toate actele oficiale privind înfiinţarea firmei;

să îndeplinească şi să monitorizeze operaţiunile juridice legate de înfiinţarea firmei;

să administreze operaţiunile legale de încadrare în muncă a tuturor angajaţilor (fişa de protecţie şi PSI, medicină muncii etc.);

să depună semnăturile (semnătura asociaţilor/ administratorului) la oficiul Registrului Comerţului. Semnătura în registru poate fi înlocuită de semnătura legalizată de un notar public;

să verifice vărsămintele datorate de asociaţii firmei;

să administreze procedurile juridice legate de realizarea obiectului de activitate ai societăţii comerciale;

să stabilească şi să verifice programul de lucru;

să gestioneze bunurile societăţii comerciale şi să verifica stocurile firmei;

să ţină şi să verifice registrele solicitate de autorităţile competente conform legislaţiei contabile;

să participe la şedinţele organizate de fondatorii firmei;

să îndeplinească toate angajamentele prestabilite în Actul Constitutiv al firmei; să îndeplinească toate îndatoririle prestabilite de prevederile legislative;

să realizeze deciziile fondatorilor firmei;

să realizeze bilanţul firmei precum şi contul de beneficii şi pierderi al societăţii.

Administratorii au obligaţia să asigura achitarea dividendelor şi repartizarea beneficiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

TARIFE la REGISTRUL COMERTULUI

61 lei taxa de publicare in Monitorul Oficial a notificarii privind depunerea Actului Constitutiv Actualizat la registrul comertului;
• 61 sau 122 sau 183 sau 244 sau etc. taxa de publicare in Monitorul Oficial a actului modificator (depinde de nr. de caractere al actului modificator);

TARIFUL NOSTRU

Pentru DETALII, PREȚURI și OFERTE, vă așteptăm în biroul din Mun. Târgu Jiu, Strada Dobrogeanu Gherea, Nr.5, Etaj 1, Birou 5, jud. Gorj sau la numerele de telefon afișate pe site la rubrica CONTACT.

SERVICII OFERITE DE NOI

completarea cererii catre ANAF;

redactarea actului constitutiv actualizat;

redactarea contractului pentru noul sediu social;

Hotararea AGA

completarea cererii de inregistrare

completarea declaratiei model 3;

intocmirea dosarului;

consultanta gratuita.

 

 

SUSPENDARE/RELUARE ACTIVITATE FIRMA

Suspendarea activitatii firmei se poate face pe o perioada de maxim 3 ani. In perioada suspendarii activitatii firma nu mai poate emite facturi dar poate sa faca cateva activitati legate de conturile sale bancare precum si incasarea facturilor emise inainte de suspendarea activtatii.

Reluarea activitatii dupa suspendare poate fi facuta oricand pana la termenul care a fost declarat cand s-a intrat in inactivitate temporara.

Astfel, reprezentantii sau imputernicitii respectivei firme se vor adresa Oficiului Registrului Comertului in raza caruia isi aceasta are sediul, pentru inregistrarea hotararii sau deciziei de reluare a activitatii si Administratiei Financiare competente, din raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea.

Perioada necesara pentru obtinerea certificatului de reluare a activitatii este, in

principiu, de cinci zile, dar, in prezent, in Bucuresti, aceasta poate ajunge si la cateva luni.

TARIFE la REGISTRUL COMERTULUI

0 lei – taxa de mentiune pentru suspendare activitate firma

TARIFUL NOSTRU

Pentru DETALII, PREȚURI și OFERTE, vă așteptăm în biroul din Mun. Târgu Jiu, Strada Dobrogeanu Gherea, Nr.5, Etaj 1, Birou 5, jud. Gorj sau la numerele de telefon afișate pe site la rubrica CONTACT.

 

 

SCHIMBARE DENUMIRE FIRMA

Atunci când doriți să înființați o firmă sau sa modificati denumirea unei firme existente, trebuie să țineți cont de anumite aspecte legate de alegerea şi rezervarea denumirii societăţii.

Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un profesionist îşi exercită comerţul şi sub care semnează, iar în vederea rezervării, firma este supusă unor operaţiuni de verificare astfel încât să îndeplinească, cumulativ, condiţiile generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării.

Firma trebuie să fie scrisă cu caractere latine, în primul rând în limba română, şi să nu producă confuzie cu alte firme sau denumiri înregistrate anterior, iar dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei se dobândeşte doar prin înscrierea acesteia în registrul comerţului.

TARIFE la REGISTRUL COMERTULUI

61 lei sau 122 sau 183 etc. taxa de publicare in Monitorul Oficial Partea IV-a a actului modificator;

TARIFUL NOSTRU

Pentru DETALII, PREȚURI și OFERTE, vă așteptăm în biroul din Mun. Târgu Jiu, Strada Dobrogeanu Gherea, Nr.5, Etaj 1, Birou 5, jud. Gorj sau la numerele de telefon afișate pe site la rubrica CONTACT.

 

 

DESCHIDERE / INCHIDERE PUNCT DE LUCRU (SEDIU SECUNDAR)

Punctul de lucru este spatiul in care societatea isi desfasoara in mod efectiv activitatea, altul decat sediul social, conform cu obiectul/ele de activitate stabilit/e prin actul constitutiv. Este sediul secundar al unui comerciant, in care acesta desfasoara activitati economice.

Pentru a inregistra un punct de lucru la Registrul Comertului este necesara detinerea spatiului printr-un act de proprietate sau alt act, prin care societatea dobandeste dreptul de folosinta asupra spatiului (inchiriere, comodat, etc)

Un punct de lucru se radiaza (inchide) atunci cand se doreste incetarea activitatii sau cand nu se indeplinesc conditiile de functionare si un anumit organism de control hotaraste acest lucru.

TARIFE la REGISTRUL COMERTULUI

0 Lei;

TARIFUL NOSTRU

Pentru DETALII, PREȚURI și OFERTE, vă așteptăm în biroul din Mun. Târgu Jiu, Strada Dobrogeanu Gherea, Nr.5, Etaj 1, Birou 5, jud. Gorj sau la numerele de telefon afișate pe site la rubrica CONTACT.

 

 

 

 

 

MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate este o descriere detaliata a activităţilor economice pe care o persoană juridică le poate desfăşura.

O firmă poate avea un singur obiect principal de activitate, căruia îi corespunde un singur cod CAEN, dar numărul de obiecte secundare de activitate nu este limitat.

O persoană juridică poate avea un obiect de activitate restrâns (o singură activitate economică), după cum poate avea un obiect de activitate foarte amplu, ceea ce înseamnă că gama activităţilor economice pe care le poate desfăşura încă de la înfiinţare este foarte largă. In anumite cazuri prevăzute de lege, persoana juridică nu poate desfăşura decât o anumită (unică) activitate economică sau o gamă de activităţi economice din acelaşi domeniu. Atunci când doriţi să modificaţi obiectul de activitate al firmei dumneavoastră,

trebuie să ţineţi cont de prevederile legale în vigoare.

În cazul în care solicitaţi modificarea obiectului de activitate principal al firmei, atunci va trebui să depuneţi, pe lângă documentele mai sus menţionate şi certificatul de înregistrare al firmei în original.

TARIFE la REGISTRUL COMERTULUI

61 lei sau 122 lei sau 183 lei (depinde de numarul de caractere final al actului modificator care trebuie publicat in Monitorul Oficial Partea IV-a;

61 lei taxa de publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a a notificarii depunerii actului constitutiv actualizat la registrul comertului.

TARIFUL NOSTRU

Pentru DETALII, PREȚURI și OFERTE, vă așteptăm în biroul din Mun. Târgu Jiu, Strada Dobrogeanu Gherea, Nr.5, Etaj 1, Birou 5, jud. Gorj sau la numerele de telefon afișate pe site la rubrica CONTACT.

 

 

COOPTARE ASOCIAT IN FIRMA CU APORT DE CAPITAL

Cooptarea unui asociat sau a mai multor asociati este operatiunea juridica prin care una sau mai multe persoane dobandesc calitatea de asociat in firma. Asociat intr-o societate comerciala poate fi orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din orice alta tara.

Asociatul este obligat să verse aportul de capital cu capital subscris în termenele prevăzute de lege, să îşi exercite drepturile si abligatiile cu bună credinţă, respectand drepturilor şi intereselor legitime ale societăţii şi ale celorlalţi asociati. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.

TARIFE la REGISTRUL COMERTULUI

61 lei sau 122 lei sau 183 lei (depinde de numarul de caractere final al actului modificator care trebuie publicat in Monitorul Oficial Partea IV-a;

 

61 lei taxa de publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a a notificarii depunerii actului constitutiv actualizat la registrul comertului.

TARIFUL NOSTRU

Pentru DETALII, PREȚURI și OFERTE, vă așteptăm în biroul din Mun. Târgu Jiu, Strada Dobrogeanu Gherea, Nr.5, Etaj 1, Birou 5, jud. Gorj sau la numerele de telefon afișate pe site la rubrica CONTACT.

 

 

CESIONARE PARTI SOCIALE

Cesiunea părţilor sociale între asociaţi este reglementată de art. 202 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Transmiterea părţilor sociale trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în registrul de asociaţi al societăţii [art. 203 alin. (1) din lege). Transmiterea are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul comerţului.

TARIFE la REGISTRUL COMERTULUI

61 lei sau 122 lei sau 183 lei (depinde de numarul de caractere final al actului modificator care trebuie publicat in Monitorul Oficial Partea IV-a;

61 lei taxa de publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a a notificarii depunerii actului constitutiv actualizat la registrul comertului.

TARIFUL NOSTRU - Pentru DETALII, PREȚURI și OFERTE, vă așteptăm în biroul din Mun. Târgu Jiu, Strada Dobrogeanu Gherea, Nr.5, Etaj 1, Birou 5, jud. Gorj sau la numerele de telefon afișate pe site la rubrica CONTACT.

 

INCHIDERE FIRMA (LICHIDARE-DIZOLVARE-RADIERE)

Incetarea existenţei societăţii comerciale impune parcurgerea a două faze: dizolvarea societăţii şi lichidarea societăţii si radierea societatii.

TARIFE la REGISTRUL COMERTULUI

61 sau 122 sau 183 sau 244 lei – Tarif de publicare in Monitorul Oficial (depinde de nr. de caractere al actului modificator prin care s-a decis dizolvarea societatii)

11 lei taxa de radiere

TARIFUL NOSTRU

Pentru DETALII, PREȚURI și OFERTE, vă așteptăm în biroul din Mun. Târgu Jiu, Strada Dobrogeanu Gherea, Nr.5, Etaj 1, Birou 5, jud. Gorj sau la numerele de telefon afișate pe site la rubrica CONTACT.

 

Copyright 2017 Tmediaweb.biz