Pentru comenzi, consiliere si proiectare ne puteti suna la  Tel. 0766 958 299

INFIINTARE SRL - Societate Cu Raspundere Limitata

 

Infiintarea unei firme - SRL este actul prin care unul sau mai multi asociati (persoane fizice sau juridice) decid sa reuneasca in comun mai multe bunuri pentru a obtine profit in urma unei sau mai multe activitati desfasurate.

Numarul maxim al asociatilor societatii cu raspundere limitata este de 50 de asociati (art. 12 din Legea nr. 31/1990).

Cota de impozitare pentru SRL

 • cota de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care vor avea cel putin un salariat.

  • cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu vor avea nici macar un salariat;

  Regimul TVA

  In ceea ce priveste regimul TVA firmele noi nu pot opta de la inmatricularea in registrul comertului pentru a deveni platitor de TVA.

  TARIFE la REGISTRUL COMERTULUI

  122 lei – taxa de publicare in Monitorul Oficial Partea IV-a a Extrasului rezolutiei persoanei desemnate

  61 lei – taxa de publicare in Monitorul Oficial Partea IV-a, pentru fiecare asociat/administrator adaugat suplimentar

  0 lei – rezervarea denumirii firmei

  TARIFE - INFIINTARE SRL

  - Pentru DETALII, PREȚURI și OFERTE, vă așteptăm în biroul din Mun. Târgu Jiu, Strada Dobrogeanu Gherea, Nr.5, Etaj 1, Birou  5, jud. Gorj sau la numerele de telefon afișate pe site la rubrica CONTACT.

  TELEFON: 0765 463 927

  SERVICIILE NOASTRE LA INFIINTAREA FIRMEI

  • Redactarea actului constitutiv

  • Redactarea contractului pentru sediul social

  • Completarea tuturor formularelor

  • Consultanta gratuita

  • Intocmirea dosarului

  • Depunerea dosarului la registrul comertului (doar pe baza de procura)

  • Ridicarea actelor (doar pe baza de procura)

INFIINTARE SRL-D - Societate Cu Raspundere Limitata - Debutant

 

Societatea cu raspundere limitata debutant pe scurt SRL-D este un tip de forma juridica a societatilor comerciale aparut de curand. Acest tip de societate comerciala este reglementat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 6/2011.

Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntrepriunderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, acestea pot fi înfiinţate de întreprinzători cu capacitate de exerciţiu deplină, care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au capacitate juridică deplină de exerciţiu;

 • anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;

 • înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legiisocietăților nr. 31/1990;

 • declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depun la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

SRL-D are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala în vigoare (CAEN Rev 2). În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societatii urmatoarele: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

TARIFE la REGISTRUL COMERTULUI

0 lei – taxa de rezervare a denumirii firmei

0 lei – taxa de inmatriculare in registrul comertului

TARIFE - INFIINTARE SRL-D

- Pentru DETALII, PREȚURI și OFERTE, vă așteptăm în biroul din Mun. Târgu Jiu, Strada Dobrogeanu Gherea, Nr.5, Etaj 1, Birou  5, jud. Gorj sau la numerele de telefon afișate pe site la rubrica CONTACT.

SERVICIILE NOASTRE LA INFIINTAREA FIRMEI

 • Redactarea actului constitutiv

 • Redactarea contractului pentru sediul social

 • Completarea tuturor formularelor

 • Consultanta gratuita

 • Intocmirea dosarului

 • Depunerea dosarului la registrul comertului (doar pe baza de procura)

 • Ridicarea actelor (doar pe baza de procura)

INFIINTARE PFA - Persoana Fizica Autorizata

Persoana Fizica Autorizata ( PFA ) este persoana autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca ( art.2 lit.i din O.U.G. nr.44/2008 ).

Pot desfasura activitati economice ca PFA persoanele fizice care:

 • au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice care solicita autorizarea  pentru desfasurarea de activitati economice conform art.4 lit.a)  si  b) si al reprezentantului intreprinderii;

 • familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor intreprinderii individuale;

 • nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;

 • au un sediu profesional declarat conform;

 • declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionsre prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

TARIFE LA REGISTRUL COMERTULUI

0 lei - rezervarea denumirii PFA

0 lei - taxa de inregistrare in registrul comertului a PFA

 

TARIFE INFIINTARE PFA

Pentru DETALII, PREȚURI și OFERTE, vă așteptăm în biroul din Mun. Târgu Jiu, Strada Dobrogeanu Gherea, Nr.5, Etaj 1, Birou 5, jud. Gorj sau la numerele de telefon afișate pe site la rubrica CONTACT.

 

 SERVICIILE NOASTRE LA INFIINTAREA FIRMEI

 • -Redactarea contractului pentru sediul profesional

 • -Intocmirea declaratiei Model 2

 • -Intocmirea cererii

 • -Consultanta juridica

 • -Intocmirea dosarului

INFIINTARE I.I- Intreprindere Individuala

O intreprindere individuala poate avea angajati cu contract de munca si poate colabora cu alti intreprinzatori.

Astfel, privit O.U.G. nr.44/2008, titularul unei intreprinderi individuale, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, inrwegistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii, si poate colabora cu alte PFA, cu alti intreprinzatori, persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit.

Titularul unei intreprinderi individuale trebuie sa plateasca catre stat impozit pe venit, cat si contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii si la cel de sanatate.

Impozitul pe venit al intrep[rinderii individuale se stabileste prin aplicarea cotei de 16% asupra veniturilor impozabile.


TARIFE LA REGISTRUL COMERTULUI

0 lei - taxa de rezervare a denumirii firmei

0 lei - taxa de inmatriculare in registrul comertului

 

TARIFE INFIINTARE II

Pentru DETALII, PREȚURI și OFERTE, vă așteptăm în biroul din Mun. Târgu Jiu, Strada Dobrogeanu Gherea, Nr.5, Etaj 1, Birou 5, jud. Gorj sau la numerele de telefon afișate pe site la rubrica CONTACT.

TELEFON: 0765.463.927

 

SERVICIILE NOASTRE LA INFIINTAREA FIRMEI

 • -Redactarea contractului pentru sediul profesional

 • -Intocmirea declaratiei Model 2

 • -Intocmirea cererii

 • -Consultanta juridica

 • -Intocmirea dosarului

Copyright 2017 Tmediaweb.biz